unicare > Služby > Kurikulum

Kurikulum 2021/22

Mesiac

týždeň

Téma

Výkonový štandard

Doporučené aktivity

Extra aktivita (Eventy, výlety)

September

1.

Naša škôlka a noví kamaráti

vedieť opísať svoju  MŠ

poznať svoj vek a

adresu,

predstavenie sa

poznať svojich učiteľov, kamarátov

vedieť zvoliť vhodný

pozdrav

* Práca s mapou okolia škôlky

* predstavenie sa, zoznámenie sa

* režim dňa v škôlke

* stavanie škôlky z kociek, lega, piesku

* vytvorenie si pravidiel škôlky

* výroba stromu priateľstva

Prechádzka po okolí škôlky a Petržalky

 

príbeh o kamarátstve

2.

Maskot škôlky

oboznámiť sa s maskotom  škôlky

 

* výroba maskota 

* definovanie farieb a tvarov

Divadielko o kamarátstve

3.

Moja rodina

vedieť identifikovať  a pomenovať členov rodiny ich vzáj. vzťahy

* rodostrom

* režim dňa v rodine

* hodnoty

* zázračné slovíčka

* rodinné vzťahy

* sebahodnotenie a hodnotenie

Goodby Summer party

4.

Moje mesto s moja vlasť

spoznať dominanty svojho mesta a krajiny

* tvorba hradu

* hra na sprievodcu

* čo je ďalej/bližšie

* čo je menšie/väčšie

Exkurzia po meste vláčíkom Blaváčikom

Október

5.

Jeseň pani bohatá

oboznámiť sa s typickými znakmi jesene a zmenami v prírode

* práca s prírodným materiálom

* výroba a púšťanie šarkanov

* čo si obliekame

výlet do okolitého lesa a pozorovanie zmien v prírode

6.

Žijeme zdravo

Oboznámiť sa s potravinami zdraviu prospešnými

* rozoznávanie potravín

* príprava zdravého olovrantu/desiaty

* hra na vitamíny

* pohybové aktivity

Workshop o zdravej strave/ raňajky s rodičmi

7.

Kto som ja?

Ľudské telo

získať poznatky o svojom tele, rozoznať časti tela

* výroba panáčika

* obliekanie 

* ľudské zmysly

* práca s emóciami

 

8.

Zdravý a chorý zub

Bacily, kotré nás ohrozujú

osvojiť si poznatky o tom, čo prospieva mojim zúbkom a vedieť si správne vyčistiť zúbky

ochrana zdravia

* príbeh Zúbkovej víle

* pesnička o zúbkoch

* strašidielka v našom tele

 

November

9.

Jesenné strašidielka

oboznámiť sa s prírodnými materiálmi

Vyrezávanie tekvíc, výroba symbolov H.

Family Halloween party 29.10.2021

10.

Ovocie

oboznámiť sa so základnými druhmi ovocia

* práca s pečiatkami

* košík plný ovocia

* degustácia ovocia

* príprava ovocných špízov

návšteva trhu

11.

Zelenina

oboznámiť sa so základnými druhmi zeleniny

* degustácia zeleniny

* zeleninový sad

* príprava šalátu

* hra na obchod

zeleninový workshop

12.

Pracovné profesie

oboznámiť sa s vybranými profesiami

* hra na povolania

* pesničky Spievankovo V.

návšteva výstavy Mestečko povolaní

13.

Zvieratká v lese

oboznámiť sa s lesnými zvieratkami

* triedenie zvieratiek * čím sa živia

* zvieracie stopy

* výroba 2D/3D zvier

* rozlišovanie zvukov

prechádzka lesom

December

14.

Mikuláš a príprava na advent

oboznámiť s Adventom a sv. Mikuláša

* nácvik vianočnej besiedky

* výroba adven.venca

Family Nicolaus party

6.12.2021

15.

Advent - príprava na vianočnú besiedku

nácvik vianočnej besiedky

výroba vianočného pozdravu

 

16.

Vianoce

získať elementárne vedomosti o sviatku Vianoc

* vianočná besiedka

* vianočný darček

Vianočná besiedka 16.12.2021

Január

17.

Čo si obliekame?

oboznámiť sa s jednotlivými druhmi oblečenia

* zdokonaľovanie obliekania, obúvania

* nácvik viazania šnúrok

 

18.

Časové vzťahy

oboznámiť sa s časovými pojmami

* režim dňa

* práca s hodinami

* hry na čas

 

19.

Tajomstvo snehovej vločky

oboznámiť sa so skupenstvami vody a kolobehom vody v prírode

* výroba kolobehu vody

* experimentovanie s vodou

 

20.

Naša zem

oboznámiť so zákl. pojmami

* výroba glóbusu

* práca s mapou

 

Február

21.

Vesmír, planéty, hviezdy

získať elementárnu predstavu o vesmírnych telesách

* hra na kozmonautov

* výroba slnečnej sústavy

 

22.

Príroda a jej tajomstvá

oboznámiť sa so zložkami neživej prírody (zemou, vodou, vzduchom)
* pokusy na teplo, vlhkosť, tlak atď.

23.

Od semienka k rastlinke

oboznámiť sa cyklom rastlín

* triedenie semienok rastlín a vytváranie obrazcov

* výroba pozdravov k MDŽ

 

Marec

24.

Od rastlinky k stromu

vedieť delenie stromov, poznať ich časti

* pozorovanie stromov v našej záhrade

* pokus fotosyntézy

25. Fašiangy oboznámenie sa fašiangovými tradíciámi * fašiangový bál family event 3.3.2021 

26.


Od stromu ku knihe

oboznámiť sa s procesom vzniku knihy

* výroba knižky

* nácvik divadielka podľa knižnej predlohy

 

27. Kniha náš kamarát Oboznámiť sa s druhmi kníh * čo je encyklopédia a práca s ňou spoločné čítanie s rodičmi

28.

Putujeme so Slnkom 

rozvíjať vedomosti o režime dňa a aktivít s tým spojených

* režim dňa

* ročné obdobia

overnight (prespávačka)

Apríl

29.

Jar - lúčne kvety

oboznámiť sa so zákl. znakmi jari a časťami kvetov

* výroba 2D/3D kvetov

* výroba dúhy
prechádzky, spoznávanie kvietkov
30.  Zvieratká z vajíčka  oboznámiť sa so zvieratami z vajíčka

* delenie vajíčok

* výroba veľkonočných vajíčok


31.

Veľká noc

oboznámiť sa so symbolmi Veľkej noci

výroba veľkonočných symbolov

Family Easter Party 14.4.2022

32.

Vtáky

oboznámiť sa s najznámejšími druhmi vtákov a definovať ich časti tela

* výroba búdky pre vtáčiky

* rozoznávanie zvukov vtákov

* výroba vtákov

Prechádzky v blízkom lese

33.

Zvieratká a mláďatká

oboznámiť sa so zvieratkami žijúcimi na gazdovstve

* zvieracie rodinky

* hudobno – pohybové hry

* dramatizácia kolovrátku od Fíhy

 

Máj

34.

Vodníkove tajomstvá

oboznámiť sa s vodnou faunou a flórou

* delenie živočíchov na tunajšie a cudzokrajné

* výroba lekna

Mothers day - family event 5.5.2022

35.

Safari zvieratká

oboznámiť sa so safari zvieratkami

* výroba pozdrav ku Dňu matiek

Výlet do ZOO

36.

Kamaráti Ferda mravca

oboznámiť sa s najznámejšími druhmi hmyzu

* výroba koláže hmyzu

* životný cyklus motýľa

* dramatizácia príbehu Macka Pu

18.5. medz.deň múzeí – návšteva prírod. múzea

37.

Podmorský svet

oboznámiť sa s morsk. živočíchmi

* výroba podmoského sveta

* výroba knižky o morských živoč.

 

Jún

38.

Deti deťom

Oboznámiť sa s MDD, dokázať urobiť niečo pre druhých

* výroba reťaze priateľstva

* požiadanie o pomoc

* darček pre kamaráta

* interatívna hra

Výlet do Marchenparku 4.6.2022

39.

Cestovanie letom svetom

Delenie dopravných prostriedkov, cestovanie

* jazdy zručnosti

* orientácia v CD

* výroba DP

Návšteva dopr. ihriska 8.6.2022

40.

Leto a letné športy

Definovanie obdobia leta, jeho znakov a delenie športov

* výroba darčekov ku dňu otcov

* letné hry

* výroba slniečok

Besiedka ku dňu otcov 16.6.2022

41.

Emócie

Identifikovať základné emócie, učiť sa s nimi pracovať

* čítanie príbehov

* hry na emócie

Rozprávka „V hlave“

42.

Vysnívaná krajina

Rozvíjať fantáziu, kreatívne myslenie

* čítanie rozprávok, ich dramatizácia

* vlastná divadelná hra

 

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia