unicare > Materská škola LittleAngels - o nás - UniCare centrum

Materská škola LittleAngels - o nás

Prečo si vybrať LittleAngels Ako to funguje v LittleAngels Kamaráti LittleAngels
LittleAngelsPREČO SI VYBRAŤ škôlku  LittleAngels
 

Bilingválna škôlka - komunikácia v jednotlivých jazykoch je viazaná predovšetkým na osobu pedagóga, čo umožní dieťaťu prirodzené vnímanie aj cudzieho jazyka. Angličtina/slovenčina je integrovaná do všetkých aktivít pod dohľadom certifikovaných odborníkov. Navyše ako súčasť školného je 1x/týždenne anglický krúžok (Oxfordské kurzy Cookie and friends akreditované MŠ SR).

 

Nové atraktívne prostredie - komfort, zábavu, relax a možnosť vzdelávania pre deti aj dospelých na jednom mieste. Máme otvorené srdce pre každé dieťa, a preto aj náš priestor, v ktorom sme a žijeme je otvorený tak, aby nás a vaše deti mohol každý deň posúvať za hranice našich a ich možností. Ponúkame Vašim deťom priestor podporujúci motorický, psychický a sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Kvalifikovaný personál - s požadovaným odborným vzdelaním a dostatočnou empatiou a citom pre prácu s deťmi je pripravený sprevádzať Vaše deti procesom predškolského vzdelávania vyplývajúceho z požiadaviek MŠ SR obohateného extra programom s dôrazom na všestranný rozvoj dieťaťa po jeho emocionálnej, sociálnej i kognitívnej stránke. Pedagogický tím pracovníkov dopĺňajú odborníci z oblasti pediatrie, psychológie a logopédie, ktorí zabezpečujú preventívnu diagnostiku (v rámci školného) a po dohode s rodičmi  aj prípadnú následnú terapiu. Individuálny prístup a otvorená komunikácia je predpokladom úspešnej dlhodobej spolupráce.

 

Istota a bezpečie - výnimočný pocit istoty vďaka on-line kamerovému systému, ktorý Vám umožní vidieť svoje dieťatko po celý čas strávený  v našom centre. Prístup je chránený len pre klientov škôlky.

 

Zdravá strava - možnosť výberu a neobmedzená ponuka ovocia. Kladieme dôraz na zdravý pitný režim a vhodnú výživu určenú pre deti.

 

Zdravé prostredie – s cieľom znížiť chorobnosť u detí  a zabezpečiť im tak šťastný pobyt v LittleAngels, sme do priestorov LittleAngels zabezpečili čistenie vzduchu s prístrojom: Therapy Air® Plus – najefektívnejší, certifikovaný  PROSTRIEDOK NA ČISTENIE VZDUCHU

 

Široký výber krúžkov, kurzov, výletov - v cene školného je možnosť vybrať pre Vaše dieťa aj na základe odporúčania odborníkov tie najvhodnejšie aktivity pre rozvoj jeho potenciálu. Súčasťou ročného programu je množstvo dobrodružných výletov a spoločných kurzov (plávanie, korčuľovanie, hudobné krôčky, maľovanie atď.).

 

Odborná diagnostika a wellness - pravidelná medicínska diagnostika našich detí odbornými doktormi (detský psychológ, logopéd, atď.) a pobyt v multisenzorických miestnostiach


AKO TO FUNGUJE v škôle LittleAngelsLittleAngels

 

Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť o deti počas dňa od 7,00 do 19,00 hod. v pracovných dňoch.

 

Môžeme zabezpečiť starostlivosť o dieťa podľa vzájomnej dohody za príplatok aj v iný ako je stanovený čas. Starostlivosť zabezpečíme aj počas sviatkovv dňoch pracovného voľna, dokonca aj v prípade, keď je vaše dieťa choré.

 

Do škôlky LittleAngels prijímame deti vo veku od 2 do 6 rokov (dieťa môže mať aj plienky).

 

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. V jednej skupine je max. 12 detí. S každou skupinou pracuje počas dňa hlavný pedagóg v čase od 8:30 do 16:00, ktorý má k dispozícii  pomocného pedagóga.

 

Denný režim dňa je nasledovný:

7.00 - 8.30   schádzanie sa  - voľný výber hier deťmi
8.30 - 9.30   hygiena, desiata
9.30 - 9.45   výber aktivít
9.45 - 10.15   realizácia aktivít vo veľkej skupine
10.15 - 10.45   realizácia aktivití v malých skupinách
10.45 - 11.30   realizácia aktivít počas pobytu vonku
11.30 - 12.30   hygiena, obed
12.30 - 14.00   rozprávky, relax, odpočinok
14.00 - 15.00   hygiena, olovrant                                                                                                        
15.00 - 16.00   realizácia aktivití v malých skupinách
16.00 - 16.30   ukončovanie aktivít, ich rekapitulácia
16.30 - 19.00   hry, rozchádzanie sa - voľný výber hier deťmi

 


KAMARÁTI LittleAngels LittleAngels

  

Úplne prví kamaráti našej novej škôlky LittleAngels sú jej dvaja maskoti. Žiaľ nemajú ešte mená, a preto je pre Vás aj súťaž pripravená. Žmurkajúci »Vymysli im cool mená, odmena je zaručená  

 

Náš Anielko rád číta, kreslímaľuje, v lete pláva a v zime korčuľuje. Jeho kamarátka Anielka rada tancujespieva, hovorí anglicky a miluje prírodu, kde všetko fotografuje.

 

Ich spoločnou kamarátkou je tiež Hanka Pauleová, ktorá im na znak ich priateľstva zložila pesničku. 

zavazna prihlaska

Po stopách veľkonočného zajaca

Po stopách veľkonočného zajaca

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia