Ako pomôcť deťom...

 za hranicami tradičných riešení

Nezisková organizácia UniCare v súčasnosti pracuje na realizácii týchto projektov:

 

 

  • Integrácia detí s poruchami správania a učenia 
  • Rozhodnutie dneška je realita zajtrajška, preto podporme rozvoj potenciálu našich detí dnes...
  • Experimentálne overovanie vzdelávania nadaných detí

 

 

Spoločnosť UniCare Centrum, s.r.o. prefinancovala z vlastných zdrojov viac ako 300tis. € na zariadenie UniCare centra a podporu vybraných projektov našej neziskovej organizácie. Dynamika implementácie všetkých plánovaných projektov bude pozitívne ovplyvnená tiež na základe Vašej podpory, za ktorú vopred ĎAKUJEME.

 

 

 

Ako nám môžete poukázať 2% z dane z príjmu?

 

Ak ste ZAMESTNANEC (za ktorého ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ)

1.krok: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie a potvrdenie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. (Suma 2% z Vašej zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR)

 

2.krok: Vyplňte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 

Údaje o prijímateľovi, riadky 15 až 16 sú už v tlačive vyplnené. Riadok 12 vyplníte podľa riadku 25 tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov". Z tejto sumy sa vypočítajú 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa.

 

Výsledná suma, zaokrúhlená s presnosťou na 2 desatinné miesta sa zapíše sa do riadku 13. 

 

3.krok: Po vyplnení obe tlačivá "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov" a "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" doručte (poštou alebo osobne) najneskôr do 30.4.2022 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska - zistíte »tu.

 

 

Ak ste ŽIVNOSTNÍK alebo ZAMESTNANEC, ktorý si SÁM podáva daňové priznanie

 

1.krok: Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

 

2.krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Nezisková organizácia UniCare

IČO: 45731284 (SID nevypĺňate)

Ulica: Pluhova 14

PSČ: 831 03

Mesto: Bratislava

 

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

3.krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska). Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

 

Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky

 

 

Prečo Nezisková organizácia UniCare

Rozšírením snahy o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti sme v decembri 2009 založili vlastnú Neziskovú organizáciu UniCare, IČO: 45731284. Jej činnosť bude financovaná z asignácie 2% z daní z príjmov vybraných spoločností, s ktorými máme dohodnutú spoluprácu, tiež príspevkami zamestnancov, našich klientov, ale aj priamymi investíciami firmy, čo považujeme za vhodný a efektívny spôsob manažovania finančných prostriedkov v rámci svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti firmy.

 

Číslo účtu Neziskovej organizácie UniCare  2833014051/0200

IBAN SK81 0200 0000 0028 3301 4051 

HORE ^

UniCare Centrum odporúča Dnes je 20.06.2024, meniny má Valéria.