UniCare centrum - za hranicami tradičných riešení

100% garancia spokojnostiSpoločnosť UniCare je zriaďovateľom centier - KinderCareCenter a FamilyCareCenter v novovybudovanom komplexe ShipHouse situovaného v tichej zelenej ulici v blízkosti rušnej tepny Prievozská – Gagarinova, s výbornou infraštruktúrou napojenou na diaľnicu i centrum mesta. Ich spoločným cieľom je prinášať na trh riešenia na voľno-časové aktivity spojené so starostlivosťou o deti i dospelých.

 

Naša vízia:

Budeme sa usilovať, aby nás naši klienti vnímali ako najatraktívnejšie a prvé centrum na Slovensku s odlíšiteľne najlepšou kvalitou komplexných služieb určených pre deti a ich rodičov.

 

Naše poslanie:

Našim poslaním je rásť spoločne s našimi klientmi – deťmi a ich rodičmi. Chceme posúvať hranice nášho centra, aby naši klienti cítili, že sú pre nás najdôležitejší a že ich spokojnosť je podstatou každého nášho rozhodnutia. Prinášame výnimočný osobný komfort rodičom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará o ich detské poklady. Každý z nás vytvára inšpirujúce prostredie, v ktorom radi pracujeme, realizujeme svoje a spoločenské ciele a usilujeme sa byť stále lepšími.

 

 

Hodnoty, ktoré dávajú našej práci zmysel:

 

Dôveryhodnosť. Uchádzame sa o dôveru našich klientov trpezlivou prácou, aby sme ich presvedčili, že si ju zaslúžime.  UniCare hodnoty

 

Tvorivosť. Prinášame nové atraktívne riešenia, podporujúce nové a inovatívne myslenie.

 

Neustály rast a rozvoj. Mierime vyššie ako sa od nás očakáva, vieme, čo chceme dosiahnuť, nikdy sa nezastavíme. S vytrvalosťou, trpezlivosťou a odvahou neustále hľadáme nové podnety na zlepšovanie sa.

 

Nadšenie. Usilujeme sa ľudí nadchnúť a prekonávať ich očakávania.

 

Otvorený prístup. K riešeniu problémov pristupujeme otvorene a s úctou voči každému sme za transparentnosť vo všetkom, čo robíme.

 

Náročnosť. Robíme veci najlepšie ako vieme, s priemerom sa nikdy neuspokojíme.

 

Tímovosť. Uvedomujeme si silu tímu, sme jeho súčasťou. Ochotne spolupracujeme a rešpektujeme sa navzájom.

 

Ľudskosť. Naša sila je v naše ľudskosti. Vytvárame atmosféru partnerského vzťahu, svojím príjemných správaním, úsmevom, očným kontaktom, otvorenou komunikáciou a aktívnym počúvaním.

 

Ziskovosť. Každý z nás chce získať do budúcnosti viac. Zhodnocujeme preto schopnosti a talent našich detí, predovšetkým z dlhodobého hľadiska, lebo dlhodobý úspech je výsledkom čiastkových úspechov.

 

Vernosť klienta. Uspokojovaním potrieb a očakávaní našich klientov, ktorí sa k nám s radosťou vracajú, lebo máme pre nich vždy nové riešenia. Pýtame sa ich, počúvame ich, a preto rozumieme ich potrebám.

 

Bezpečnosť. Sme presvedčení, že zaistenie bezpečnosti našich detí nie je iba našou povinnosťou, ale aj základom vzťahu, ktorý si chceme vybudovať s našimi klientmi. 

  

Rozšírením snahy o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti sme v decembri 2009 založili vlastnú Neziskovú organizáciu UniCare, IČO: 45731284. Jej činnosť bude financovaná z asignácie 2% z daní z príjmov vybraných spoločností, s ktorými máme dohodnutú spoluprácu, tiež príspevkami zamestnancov, našich klientov, ale aj priamymi investíciami firmy, čo považujeme za vhodný a efektívny spôsob manažovania finančných prostriedkov v rámci svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti firmy.

HORE ^

UniCare Centrum odporúča Dnes je 30.05.2024, meniny má Ferdinand.