unicare > O nás > Organizačný poriadok MŠ UniCare

Organizačný poriadok MŠ UniCare

Milí rodičia,

 

prosím pozorne si prečítať organizačné pokyny k prevádzke SMŠ UniCare, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte obratom kontaktovať emailom na unicare@unicare.sk.

 

Pri akejkoľvek zmene, pošleme opätovne link na aktualizované informácie, posledná zmena 1.1.2022                                            

 

 

Príchod do škôlky je v čase 7:30 – 8:45 hod.                                                                                                   

Pri každom príchode a odchode dieťaťa z MŠ je nutné použiť dochádzkový čip, aby sa čas príchodu a odchodu zaznamenal do edupage. V prípade, že klient nepoužije dochádzkový čip pri príchode dieťaťa, bude mu účtovaný čas príchodu 7:30 hod., v prípade, že dochádzkový čip nepoužije pri odchode, bude mu účtovaný čas odchodu 17:00 hod. Manuálne opravy v príchodoch a odchodoch dieťaťa do/z MŠ systém edupage neumožňuje. V prípade, že potrebujete objednať ďalšie dochádzkové čipy, vyplňte prosím objednávkový formulár tu». Za každý dochádzkový čip sa platí 10,00EUR vratná záloha, vybavuje Ing. Vrábel, jvrabel@unicare.sk. 

 

Pri nástupe do MŠ je potrebné si priniesť: prezuvky, náhradné oblečenie pre prípad potreby, pyžamo, plienky (ak ich dieťa nosí), pršiplášť, gumáky, softshelové (gumové) nohavice, rúško. Všetko označené menom dieťaťa.                                                                                                                                                                       

 

Odporúčame priniesť aj: opaľovací krém a repelent, označené menom dieťaťa

 

Desiata sa podáva: o 8:30 hod. (o 9:00 hod. už začína výchovno-vzdelávacia činnosť)                                                                                                                                                                                                            

Obed sa podáva: Deti do 3 rokov o 11:00 hod. Deti 3+ o 11:20 hod.                                                                                                                                                                                                               

Olovrant sa podáva: Deti do 3 rokov o 14:15 hod. Deti 3+ o 14:35 hod.                                                                                                                                                                                                              

Prosíme rodičov, aby svojimi príchodmi/odchodmi nevyrušovali deti pri stolovaní a výchovno-vzdelávacej činnosti.                                                                                                                                                                                                             

 

Informácie k Opatreniam COVID19:                                                                                 

 

V kontexte usmernení a odporúčaní ministerstva a ÚVZ prosíme dodržiavať nasledovné:                                                                                                                                                                                             

  • Dieťa odovzdávate/preberáte bezkontaktne (rodič nevstupuje do priestorov MŠ, počká na prebratie dieťaťa zamestnancom UniCare), rodičia v areáli UniCare centra nosia rúška – na hlavnom vchode bude info na dverách, kde aktuálne prebieha preberanie/odovzdávanie deti (v interiéri – cez hlavný vchod/exteriéri – zozadu v záhrade)              
  • Pri preberaní/odovzdávaní dieťaťa v záhrade počkáte na personál pri začiatku budovy (roh jedálne), nevstupuje na ihrisko   , v letnej sezóne (máj - september) dtto ráno
  • Rodič odchádza až na pokyn učiteľa, ktorý zabezpečí ranný filter v zmysle 355/2007 Z. z                                                                                                                                                                                                                                          

RANNÝ FILTER (§ 24 ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 355/2007 Z. z.) + odporúčanie RUVZ                                                                                                                                                                 

Zákonný zástupca môže odovzdať dieťa do MŠ iba za podmienky, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:                                                                           

 

- telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška                                                                                   

- malátnosť, neprimeraná únava                                                                                                       

- začervenané, zapálené oči s výtokom                                                                                            

- upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom                                                                                 

- hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)                                                                      

- bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch                                                                                             

- suchý dusivý kašeľ                                                                                                                 

- vlhký produktívny kašeľ                                                                                                     

- vracanie                                                                                                                                     

- náhla strata chuti a čuchu                                                                                                  

- riedka stolica niekoľkokrát denne                                                                                                  

- novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži                                                            

- iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest                                                                                                  

 

Zákonný zástupca si je vedomý v prípade porušenia hore uvedeného, že by som sa dopustil priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                          

 

- Podľa počasia budeme tráviť max. času s deťmi vonku, vrátane stravovania                                          

- Pohyb a koncentrácia detí v interiéri bude limitovaná počtom deti pod bezprostredným dozorom zamestnanca UniCare                                                                                                                         

 

Nutné zadať cez edupage (žiadosti/vyhlásenia) pred nástupom do MŠ (24 hodín vopred) vyhlásenie o bezinfekčnosti                                                                                                                                                                                  

Pri dlhšej neprítomnosti ako 3 kaledárne dni zákonný zástupca musí tiež zadať cez edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti.                                                                                               

 

 

Krúžky pre deti

 

Pre klientov MŠ UniCare – za zvýhodnené ceny (30% zľava) 50€/kvartál (bez ohľadu na to kedy sa dieťa pripojí, koľko lekcii navštívi, zľava zohľadňuje, že dieťa nevyčerpá všetky lekcie v kvartáli)

Rozvrh kurzov nájdete tu» kurz sa otvára pri min. počte deti 4, max. 10/lektora. Prihlasovanie cez edupage. (Prihlasovanie/pridelené akcie na vyplnenie)

 

Kurzovné prosím uhraďte vopred na číslo účtu 2833014051/0200 vedeného vo VÚB, a.s., IBAN SK8102000000002833014051.

Variabilný symbol:  rodné číslo dieťaťa

Doplňujúci údaj: názov kurzu (kurzov)_Meno dieťaťa (je mozne vsetky kurzy za kvartál uhradiť jednou platbou)

 

Oslavy detí

Raz mesačne, spravidla druhý štvrtok  v mesiaci

Tzv. narodeninový deň pre oslávencov mesiaca

Darček prinesie rodič

Tematické narodeninové fotenie, nafotenie programu, tematická pozvánka

Celodenný tematický narodeninový program prepojený s týždňovým kurikulom

Foto darček;

Cena je 60€

Karnevalový bál 2023

Karnevalový bál 2023

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia