unicare > O nás > Organizačný poriadok MŠ UniCare

Organizačný poriadok MŠ UniCare

Milí rodičia,

 

prosím pozorne si prečítať organizačné pokyny k prevádzke SMŠ UniCare, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte obratom kontaktovať emailom na unicare@unicare.sk.

 

Pri akejkoľvek zmene, pošleme opätovne link na aktualizované informácie, posledná zmena 1.1.2022                                            

 

 

Príchod do škôlky je v čase 7:30 – 8:45 hod.                                                                                                   

Pri každom príchode a odchode dieťaťa z MŠ je nutné použiť dochádzkový čip, aby sa čas príchodu a odchodu zaznamenal do edupage. V prípade, že klient nepoužije dochádzkový čip pri príchode dieťaťa, bude mu účtovaný čas príchodu 7:30 hod., v prípade, že dochádzkový čip nepoužije pri odchode, bude mu účtovaný čas odchodu 17:00 hod. Manuálne opravy v príchodoch a odchodoch dieťaťa do/z MŠ systém edupage neumožňuje. V prípade, že potrebujete objednať ďalšie dochádzkové čipy, vyplňte prosím objednávkový formulár tu». Za každý dochádzkový čip sa platí 10,00EUR vratná záloha, vybavuje Ing. Vrábel, jvrabel@unicare.sk. 

 

Start program

Za služby starostlivosti o dieťa sa platí v rozsahu objednávky, t.j. aj krátkodobá neprítomnosť dieťaťa (do 7 dní) je účtovaná v zmysle objednávky. Táto skutočnosť je podmienená ustanoveniam zákonníka práce, keďže harmonogram smien zamestnancov pri nerovnomerne rozvrhnutom čase musí byť stanovený na týždeň vopred. Preto je možné odhlásiť dieťa zo starostlivosti bez záväzku úhrady za objednané služby iba na viac ako týždeň vopred (plánovaná neprítomnosť). Min. výška mesačného poplatku je 270,00 EUR, v cene je 80 hodín starostlivosti.

STRAVA: ČJZD (projekt „Čo Jedia Zdravé Deti“): cena za denné menu t.č. je: 5,00€/deň.

 

 

 

Pri nástupe do MŠ je potrebné si priniesť: prezuvky, náhradné oblečenie pre prípad potreby, pyžamo, plienky (ak ich dieťa nosí), pršiplášť, gumáky, softshelové (gumové) nohavice. Všetko označené menom dieťaťa.                                                                                                                                                                       

 

Odporúčame priniesť aj: SPF krém a repelent, označené menom dieťaťa

 

Desiata sa podáva: 8:00 - 8:30 hod. (o 9:00 hod. už začína výchovno-vzdelávacia činnosť)                                                                                                                                                                                                            

Obed sa podáva: Deti do 3 rokov o 11:00 hod. Deti 3+ o 11:30 hod.                                                                                                                                                                                                               

Olovrant sa podáva: Deti do 3 rokov o 14:15 hod. Deti 3+ o 14:35 hod.                                                                                                                                                                                                              

Prosíme rodičov, aby svojimi príchodmi/odchodmi nevyrušovali deti pri stolovaní a výchovno-vzdelávacej činnosti.                                                                                                                                                                                                             

 

 

  • Dieťa odovzdávate/preberáte bezkontaktne (rodič nevstupuje do priestorov MŠ, počká na prebratie dieťaťa zamestnancom UniCare,  – na hlavnom vchode bude info na dverách, kde aktuálne prebieha preberanie/odovzdávanie deti (v interiéri – cez hlavný vchod/exteriéri – zozadu v záhrade)              
  • Pri preberaní/odovzdávaní dieťaťa v záhrade počkáte na personál pri začiatku budovy (roh jedálne), nevstupuje na ihrisko, v letnej sezóne (máj - september) dtto ráno
  • Rodič odchádza až na pokyn učiteľa, ktorý zabezpečí ranný filter v zmysle 355/2007 Z. z                                                                                                                                                                                                                                          

RANNÝ FILTER (§ 24 ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 355/2007 Z. z.) + odporúčanie RUVZ                                                                                                                                                                 

Zákonný zástupca môže odovzdať dieťa do MŠ iba za podmienky, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:                                                                           

 

- telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška                                                                                   

- malátnosť, neprimeraná únava                                                                                                       

- začervenané, zapálené oči s výtokom                                                                                            

- upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom                                                                                 

- hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)                                                                      

- bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch                                                                                             

- suchý dusivý kašeľ                                                                                                                 

- vlhký produktívny kašeľ                                                                                                     

- vracanie                                                                                                                                     

- náhla strata chuti a čuchu                                                                                                  

- riedka stolica niekoľkokrát denne                                                                                                  

- novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži                                                            

- iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest                                                                                                  

 

Zákonný zástupca si je vedomý v prípade porušenia hore uvedeného, že by som sa dopustil priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                          

 

- Podľa počasia budeme tráviť max. času s deťmi vonku, vrátane stravovania                                          

- Pohyb a koncentrácia detí v interiéri bude limitovaná počtom deti pod bezprostredným dozorom zamestnanca UniCare                                                                                                                         

 

Nutné zadať cez edupage (žiadosti/vyhlásenia) pred nástupom do MŠ (24 hodín vopred) vyhlásenie o bezinfekčnosti                                                                                                                                                                                  

Pri každom prerušení dochádzky zákonný zástupca musí tiež zadať cez edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti (cez žiadosti/vyhlásenia - vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MŠ, čím dieťa opätovne prihlási na dochádzku.                                                                                               

 

 

Krúžky pre deti

 

Pre klientov MŠ UniCare – za zvýhodnené ceny (30% zľava) 60€/kvartál (bez ohľadu na to kedy sa dieťa pripojí, koľko lekcii navštívi, zľava zohľadňuje, že dieťa nevyčerpá všetky lekcie v kvartáli)

Rozvrh kurzov nájdete tu» kurz sa otvára pri min. počte deti 4, max. 10/lektora. Prihlasovanie cez edupage. (Prihlasovanie/pridelené akcie na vyplnenie)

 

Kurzovné prosím uhraďte vopred na číslo účtu 2833014051/0200 vedeného vo VÚB, a.s., IBAN SK8102000000002833014051.  (platbný predpis si nájdete v edupage po zadaní prihlášky a zadelní dieťaťa do skupiny)

Variabilný symbol:  rodné číslo dieťaťa

Doplňujúci údaj: názov kurzu (kurzov)_Meno dieťaťa (je mozne vsetky kurzy za kvartál uhradiť jednou platbou)

 

Oslavy detí

Raz mesačne, spravidla druhý štvrtok  v mesiaci

Tzv. narodeninový deň pre oslávencov mesiaca

Darček prinesie rodič

Tematické narodeninové fotenie, nafotenie programu, tematická pozvánka

Celodenný tematický narodeninový program prepojený s týždňovým kurikulom

Foto darček;

Cena je 80€

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia