unicare > Služby > Mamy mamám

Projekt Mamy mamám

zosúladenie rodiny, práce a osobného rozvoja

Projekt Mamy mamám

 

Cieľom projektu je pomôcť rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke (ďalej „MD/RD“) zosúladiť rodinu, prácu a osobný rozvoj a pomôcť s adaptáciou ich detí na vstup do materskej školy.

 

Riešenie problémov neprijatých detí do štátnej MŠ a involvovanie rodiča do aktívneho rozvoja svojho dieťaťa, absolvovanie tzv. Rodičovskej akadémie na uplatnenie sa na otvorenom trhu práce.

 

Rodičia:

Rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke (MD/RD) majú možnosť získať cenovo zvýhodnenú (280€ mesačne) nadštandardnú starostlivosť o dieťa vo veku 2-5 rokov, ktoré nebolo umiestnené do štátnej MŠ a tak prejsť adaptačným a rozvojovým programom pred nástupom do štátnej MŠ.

 

Na cca 8 detí pripadá jeden asistent učiteľa. Skupinu vedie učiteľ UniCare centra, ktorý zodpovedá za prípravu a realizáciu kurikulum. Kurikulum je v súlade s ISCED 0 (štátny vzdelávací systém pre predprimárne vzdelávanie). Asistent učiteľa je dobrovoľník (rodič dieťaťa, starý rodič, resp. iný dobrovoľník), ktorý sa riadi pokynmi zodpovedného učiteľa, ktorý vedie skupinu.

 

Možnosti pre dobrovoľníka/rodiča:

 • 17-19 dní mesačne možnosť normálne pracovať (6/7 pracovný úväzok) a pritom mať dieťa v súkromnej škôlke s nadštandardnou starostlivosťou
 • alebo absolvovať UniCare trainee program na vybranú pozíciu (učiteľ, babysitter, lektor, animátor) s možnosťou získať pracovný pomer v UniCare centre
 • odpracovať za iného rodiča 3 dní mesačne a tým si privyrobiť
 • možnosť rodiča absolvovať bezplatne 3 mesačný kurz Rodičovskej akadémie s cieľom pripraviť ho na otvorený trh práce

 

Obsah kurzu Rodičovská akadémia:

 1. Rola rodiča, rola partnera, rola zamestnanca, ako zladiť pracovný a rodinný život
 2. Možnosti privyrobenia si rodiča na MD/RD
 3. Zamestnanie vs. podnikanie (po preferencii ďalšej realizácie sa ako podnikateľ ® vstup do Akadémia pre začínajúcich podnikateľov)
 4. Hľadanie si zamestnania – príprava CV (životopisu) a motivačného listu, výber a použitie sprostredkovateľov
 5. Príprava na vstupný pohovor, assessment centrum
 6. Formy a možnosti zamestnania, dojednanie si podmienok v pracovnej zmluve
 7. Kariérne poradenstvo, kariérny koučing
 8. Tréningy sociálnych zručností (predajné, komunikačné, manažérske, riešenie konfliktov)
 9. Právne minimum (pracovné a rodinné právo)

 

Obsah UniCare trainee programu:

 1. štandardy starostlivosti o deti
 2. komunikačné a sociálne zručnosti
 3. príprava a realizácia rozvojového programu pre deti  v súlade s ISCED0

 

Mamy mamám

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

  prístup
  prostredie
  pedagógovia