unicare > Služby > Členovia CoWorking centra

Stáli členovia UniCare CoWorking centra

Ivana BRUTENIČ 

Ivana Brutenič

 • Headhunter, CEE Consultant
 • Majiteľka spoločnosti EXACT RECRUITMENT

 

konzultácie v UniCare coworking center

každý piatok od 9.30-11.30.

SLUŽBY PRE FIREMNÝCH KLIENTOV:

 • recruitment a executive search - vyhľadávanie špecializovaných pozícií a vyššieho manažmentu,
 • komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov (motivačné a odmeňovacie systémy, tvorba efektívnych tímov, marketing firmy ako zamestnávateľa, outplacement, mentoring pre recruiterov, HR konzultantov a personalistov
 • vzdelávacie programy a tréningy,
 • balík pre začínajúce, malé a stredné spoločnosti (prieskumy trhu, štúdie, rešerše konkurečného prostredia, identifikácia obchodných partnerov, kompletný výberový proces, stratégie ľudských zdrojov, marketingová stratégia, uvádzanie produktov na trh, atď.).

 

SLUŽBY PRE INDIVIDUÁLNYCH KLIENTOV:

 • kariérne poradenstvo a  kariérny koučing pre manažérov, príprava životopisu, motivačného listu,
 • tvorba stratégie hľadania novej pracovnej výzvy.

 

*              *              *              *              *              *              *              *              *              *

 

Kvetoslava DRÁŽOVSKÁ Kvetoslava Drážovská

 • majiteľka spoločnosti UniCare, riaditeľka UniCare centra

„Nájdi si prácu, ktorú miluješ a potom už ani jeden deň v živote nemusíš pracovať“

 

konzultácie v UniCare coworking center

každý pondelok od 12.30-14.30.

SLUŽBY PRE FIREMNÝCH KLIENTOV:

 • zakladanie obchodnej spoločnosti/živnosti,
 • poradenstvo pri vypracovaní biznis plánu,
 • vypracovanie projektu na získanie PP zo štrukturálnych fondov ,
 • založenie a poradenstvo k prevádzke sociálneho podniku,
 • tréningy sociálnych zručností (predajné, komunikačné, manažérske)
 • poradenstvo pri získavaní zdrojov financovania svojho podnikania

 

SLUŽBY PRE INDIVIDUÁLNYCH KLIENTOV:

 • semináre, workshopy z oblasti starostlivosti o deti, rozvoj detí...
 • tréningy finančnej gramotnosti
 • tréningy mäkkých zručností

 

*              *              *              *              *              *              *              *              *              *

Daniela GRZNÁRIK 

Daniela Grznárik

 • právny poradca pre začínajúcich podnikateľov a individuálnych klientov 

„Nikdy nerobte druhým to, čo nechcete, aby robili Vám“

 

konzultácie v UniCare coworking center

každý pondelok od 15.30-17.30.

SLUŽBY PRE FIREMNÝCH KLIENTOV:

 • poradenstvo pred začatím podnikania,
 • poradenstvo pri tvorbe biznis plánu,
 • zakladenie obchodných spoločností,
 • zmluvy v obchodno-právnych vzťahoch,
 • pracovno – právne poradenstvo
 • poradenstvo a zabezpečenie vzdelávacích aktivít

 

SLUŽBY PRE INDIVIDUÁLNYCH KLIENTOV:

 • občiansko – právne poradenstvo
 • pracovno – právne poradenstvo
 • rodinno – právne poradenstvo
 • sociálno – právne poradenstvo

 

*              *              *              *              *              *              *              *              *              *

 

Máte dotaz alebo zájem o naše služby? Kontaktujte nás: 

Pridajte sa k nám na facebooku a...

... získate info o našich akciách medzi prvými ;)

.

Spojte svoje podnikanie, vzdelávanie a rodinu

stáli členovia UniCare coworking centra

Získajte príručku Podnikanie v kocke ZDARMA

príručka Podnikanie v kocke ZDARMA

Partneri UniCare centra

Partneri UniCare centra